Kim jesteśmy?

Jesteśmy Agencją Nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Naszym celem jest praca w miłej atmosferze, jednocześnie pozwalająca na podnoszenie swoich kwalifikacji i przynosząca satysfakcję.

Kogo szukamy?

Do współpracy szukamy osób dobrze zorganizowanych,  samodzielnych, potrafiących się zaangażować w pracę innych oraz całego biura, które swoimi działaniami będą wspierać bieżącą działalność firmy.

Studiujesz lub szukasz pracy w mniejszym wymiarze godzin? W pełni dostosujemy się do Twoich zajęć.

Co Oferujemy?​

Z nami zapoznasz się z branżą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podniesiesz swoje kwalifikacje, zdobędziesz nowe umiejętności. Zapewniamy elastyczny czas pracy, stałe wynagrodzenie powiększone o premie, miłą atmosferę w pracy.

Stałe wynagrodzenie powiększone o  prowizje to gwarancja satysfakcjonujących zarobków.

Jesteś zaintersowany?

Jeżeli chcesz zacząć pracę w niezwykle ciekawej i rozwijającej branży
zgłoś się do nas!

Swoje CV prześlij na adres:
rekrutacja@start-house.pl

Przypominamy, że nadesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karolina Strzałka Agencja Nieruchomości z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków (30-551) ul. Lwowska 1 lu8, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w przesłanym nam CV i liście motywacyjnym, oraz innych danych osobowych, które mogą zostać zebrane na kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego będzie Karolina Strzałka Agencja Nieruchomości Płaszów z siedzibą: Kraków (30-551) ul. Lwowska 1 lu8, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8641888868 oraz numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON 260790526 („Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z Państwa zainteresowaniem podjęciem współpracy z Administratorem.

Dane osobowe, których przetwarzanie jest konieczne w procesie rekrutacji (dane niezbędne w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie ewentualnej umowy oraz w celu skontaktowania się z Państwem), co dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie przez Państwa innych danych osobowych (co dotyczy zarówno danych zamieszczonych w CV i liście motywacyjnym, jak i danych osobowych, które mogą zostać zebrane przez Administratora na kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego) jest dobrowolne i następuje za Państwa zgodą (art. 6 ust.1 lit. a RODO). W zakresie danych osobowych przetwarzanych za Państwa zgodą, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach analitycznych oraz archiwalnych (dowodowych) dla ich zabezpieczenia na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne na potrzeby procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, przenoszenia do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora (w tym dostawcom usług IT).

Porównaj oferty

Porównaj